| +48 601 701 290 | | halina.ciszek@onet.pl |SZLAK PAPIESKI
"WITAJ GAZDO ¦WIATA W MIEJSCU GDZIE NAJBLIŻEJ DO NIEBA"

TYMI SŁOWAMI WITANY OJCIEC ¦WIĘTY JAN PAWEŁ II ZATRZYMAŁ SIĘ W TYM MIEJSCU I POBŁOGOSŁAWIŁ TŁUM WIERNYCH

7 CZERWCA 2007 ROKU ZˇB NAJWYŻEJ POŁOŻONA PARAFIA W POLSCESzlak Papieski

Droga Papieska
Trasa: Ko¶cielisko - Zakopane - Z±b - Bustryk - Sierockie - Bańska Wyżna - Bańska Niżna - Szaflary -Maruszyna. Papież Jan Paweł II był wielbicielem polskich Tatr. Często sam lub w towarzystwie przyjaciół przemierzał górskie szlaki. Jako Papież również nie zapomniał o urokach polskich gór i często o nich wspominał. W miarę swoich możliwo¶ci starał się również wracać do tych miejsc. Drog± Papiesk± nazywany jest szlak biegn±cy po trasie przejazdu Ojca ¦więtego Jana Pawła II z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, przez Z±b do Sanktuarium Matki Bożej LudĽmierskiej w LudĽmierzu podczas pielgrzymki do Polski w 1997r. Na tej trasie górale corocznie w miesi±cu czerwcu organizuj± piesz± pielgrzymkę "Sursum Corda", w której uczestnicz± tysi±ce młodszych i starszych pielgrzymów. Także strażacy t± sam± tras± pielgrzymuj± corocznie swoimi wozami w efektownym przejeĽdzie wierchow± drog±. W miesi±cu maju Drog± Papiesk± odbywa się pielgrzymka motocyklowa i Podhalańska samochodowa. Na Drodze Papieskiej spotkamy wiele pomników, głazów, tablic i innych form upamiętnienia tego wydarzenia lub działań spowodowanych przez to wydarzenie. Niektóre znikaj±, inne się pojawiaj±. Liczba uczestników pielgrzymki ¶wiadczy o wci±ż żywej pamięci zwykłych ludzi o niezwykłym człowieku, pamięci o niezwykłym przejeĽdzie zwykłymi drogami.